Masz umowę kredyt denominowany (waloryzowany) w walucie CHF i zastanawiasz się czy umowa jest nieważna?

Jak wskazuje art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na