';
Prawo
upadłościowe
i restrukturyzacyjne

Kancelaria oferuje pomoc prawną uczestnikom postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno po stronie upadłego/dłużnika jak i wierzyciela, na każdym etapie postępowania. Posiadamy szerokie doświadczenie w tej gałęzi prawa, umożliwiające nam kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością dłużnika.

Doradzamy i reprezentujemy dłużnika/upadłego przed Sądem Upadłościowym na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jak i na etapie właściwego postępowania upadłościowego.

Dłużnikowi oferujemy doradztwo i skuteczną pomoc w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego reprezentację przez Sądem Upadłościowym aż do momentu zakończenia postępowania upadłościowego, natomiast wierzycielom pomagamy skutecznie zgłosić wierzytelność oraz podejmować inne działania zmierzające do wyegzekwowania należności w jak najkrótszym czasie.

Przygotowujemy:

  • wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i konsumenta
  • wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • zgłoszenia wierzytelności
  • wnioski o wyłączenie z masy upadłości
  • sprzeciwy wierzyciela co do odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • sprzeciwy upadłego co do uznania wierzytelności
  • zarzuty wierzyciela przeciwko opisowi i oszacowaniu nieruchomości upadłego
    zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału
  • i inne