';
Prawo
telekomunikacyjne

Kancelaria z sukcesem reprezentuje przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego, którym świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie opracowywania regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz sporządzania umów telekomunikacyjnych.

Reprezentujemy przedsiębiorców telekomunikacyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w sprawach sądowych w związku ze skargami na decyzje UKE, w sprawach sądowych pomiędzy Operatorami oraz z Abonentami.

Świadczymy doradztwo w zakresie praw Abonentów (konsumentów), przygotowując dla Operatora regulaminy i procedury reklamacyjne, a także reprezentujemy Operatorów przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Kancelaria przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego.