';
Prawo
nieruchomości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie związane ze sprawami, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, budowlane oraz lokalowe. Świadczymy pomoc prawą w zakresie:

  • sądowego i pozasądowego procesu zniesienia współwłasności,
  • regulowania stanów prawnych nieruchomości w drodze zasiedzenia, uwłaszczenia itp.,
  • dochodzenia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
  • postępowań przed sądem wieczystoksięgowym oraz w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • kompleksowej obsługi transakcji dotyczących nieruchomości, w tym przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów kupna/sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów deweloperskich,
  • postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości,
  • ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości (hipoteki), w tym ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach jak służebności gruntowych czy służebności przesyłu,
  • analizy prawnej nieruchomości.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi geodetami oraz licencjonowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomości w celu zapewnienia kompleksowej usługi dla Klienta.