';
Prawo
własności przemysłowej

Jedną z dziedzin prawa, w której specjalizuje się Kancelaria jest prawo własności przemysłowej. Nasze działania ukierunkowane są na jak najpełniejszą ochronę praw własności przemysłowej naszego Klienta.

Zapewniamy reprezentację przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym, przed Europejskim Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków oraz przed sądami powszechnymi w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej, a także zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

Przygotowujemy opinie prawne oraz umowy z zakresu prawa własności przemysłowej.