';

Małgorzata Stachnik

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. (KR-3347) Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami.

Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Z powodzeniem reprezentuje swoich Klientów przez sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi oraz kontrahentami. Świadczy także doradztwo w zakresie bieżącej obsługi prawnej krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla renomowanych krakowskich kancelarii prawnych, a także podmiotów z branży IT czy branży energetycznej, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą przez okres ponad 10 lat.

Swoje usługi prawne wykonuje z indywidualnym podejściem do każdego Klienta, starając się zrozumieć jak najlepiej jego potrzeby i zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej informacji.

Włada językiem angielskim.

Patrycja Pantoł

Asystent prawny

Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyła w latach 2015-2020, kończąc ten etap edukacji obroną pracy magisterskiej na temat roli wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

W czasie studiów współtworzyła Studencką Poradnię Prawną, działającą pro bono przy wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Od 2018 r. jest wolontariuszem Fundacji Court Watch Polska będącej pozarządowym i niezależnym think-tankiem specjalizującym się w działalności edukacyjnej, analitycznej i naukowej w dziedzinie prawa, praworządności, wymiaru sprawiedliwości i poprawy świadomości prawnej społeczeństwa z siedzibą w Toruniu. W trakcie wolontariatu uczestniczyła jako obserwator w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Krakowie i Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

Obok prawa bliskimi jej serca są alternatywne metody rozwiązywania sporów i psychologia. Dlatego marcu 2020 r. odbyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora w Centrum Szkoleń Prawnych pod okiem dr Grzegorza Frączka. Kurs ten pozwala na wykonywanie zawodu mediatora. W kręgu jej specjalizacji znajdują się mediacje rówieśnicze, rodzinne i gospodarcze.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą podmiotów korporacyjnych, a także w kancelarii radcy prawnego specjalizującej się w szczególności w prawie upadłościowym.

Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym, prawie cywilnym i handlowym.