Umorzenie postępowania – brak zgłoszeń wierzytelności

Umorzenie postępowania – brak zgłoszeń wierzytelności. Do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty może dojść w sytuacji, gdy żaden z istniejących wierzycieli nie dokona zgłoszenia wierzytelności w określonym terminie.

Masz umowę kredyt denominowany (waloryzowany) w walucie CHF i zastanawiasz się czy umowa jest nieważna?

Jak wskazuje art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika?

W poprzednim wpisie poruszony został temat kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości aby uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości natomiast w tym artykule udzielimy odpowiedzi...

Kiedy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Do 30 listopada 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 32467 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w tym 542 dotyczyło ogłoszenia upadłości firm.

Zmiana siedziby Kancelarii

Informujemy, iż od 1 grudnia 2019 r. Kancelaria mieścić się będzie pod adresem: ul. Pilotów 21/1 w Krakowie.

Wyrok TSUE korzystny dla frankowiczów

Posiadasz kredyt we frankach? Prześlij nam dokumenty, a sprawdzimy czy umowa zawiera klauzule abuzywne oraz czy w Twoim przypadku warto wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi.

Upadłość konsumencka sposobem na wyjście z długów

Posiadasz długi i nie radzisz sobie z ich spłatą? A może spłata wystarcza tylko na pokrycie odsetek od kwoty głównej? Zgłoś się do nas.