Pro bono

Kancelaria oferuje pomoc prawną pro bono osobom najuboższym, które ze względu na swoją sytuację życiową i majątkową nie są w stanie opłacić kosztów pomocy prawnej. Dyżury odbywają się  w każdy czwartek od godziny 12.00 do 14.00 w siedzibie Kancelarii. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prawnej proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy celem umówienia się na wizytę.

Darmowe porady prawne nie obejmują sporządzania pism procesowych oraz reprezentacji przed sądami i organami publicznymi.